Bittel Bittel

Търси
Категории
Разширено търсене
Меню
Промоции
Мебели
Outlet

Рекламация и отказ от закупена стока


Рекламация на стока:

 

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на изпратен имейл с попълнена Форма за рекламация на закупен продукт, изпратена на email: remont@bittel-bg.com Рекламации по телефон НЕ се приемат! Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент.

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Биттел ЕООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Биттел ЕООД.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел онлайн продажби на тел 032 27 00 30 или на email: office@bittel-bg.com.
В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел 032 27 00 30 или на email: office@bittel-bg.com, потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.


 

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

• касова бележка или фактура

• снимков материал

• други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията Биттел ЕООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай че клиентът не предяви рекламация пред Биттел ЕООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от www.bittel.bg продукти е касова бележка и издадена фактура (в случаите, при които сте посочили, че желаете фактура), които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.


Отказ от закупена стока:


В качеството си на потребител Вие имате право в 14-дневен срок, считано от датата на доставка, да се откажете от поръчката и да върнете стоката, без да дължите обезщетение или неустойка и без да е необходимо да посочвате конкретна причина. В този случай Биттел ЕООД няма никакъв ангажимент да осигури транспортирането на стоката обратно от клиента. Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното погиване или повредждане на стоката се носи изцяло от потребителя.

 

 


Възстановяване на заплатените суми:

Биттел ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.
Ако се наложи да Ви възстановим сумата по направена покупка с карта, то това може да стане само с кредитна транзакция по картата, с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства (например в брой или по сметка) не са позволени.

Адрес за връщане на стока при отказ от поръчка:

Биттел ЕООД
гр. Пловдив
Тракия - Индустриална Зона
ул. "Нестор Абаджиев" № 13
телефон: 032 27 00 30

 1. Alcatel
 2. BroadLink
 3. Mitsubishi Heavy
 4. Motorola
 5. Senator
 6. Yuneec
 7. AUX
 8. Fibaro
 9. Carmen
 10. Cobra
 11. Daikin
 12. General
 13. Gree
 14. Toshiba
 15. Nippon
 16. DISNEY
 17. Emersson
 18. Farfisa
 19. Fujitsu
 20. General Electric
 21. Gigaset
 22. Mitsubishi
 23. Panasonic
 24. Thomson
 25. Uniden
© 2003-2018 - Bittel Всички права запазени.
Дизайн и програмиране: StudioX