Bittel Bittel

Търси
Категории
Разширено търсене
Меню
Промоции
Мебели
Outlet

     • Визия

Компанията е устремена в своето развитие не само на българските пазари, но и на европейските. Затова визията на Биттел за постигане целите и мисията е главно насочена към обединяване и сплотяване на екипа от служители и постепенното му изграждане в едно стабилно ядро, което действа в унисон с целите и принципите на компанията.


Нашата визия

Високото качество, иновативните технологични системи и оборудвания и професионалното отношение на служителите са от първостепенно значение за еволюцията и усъвършенстването на Биттел. В компанията малките детайли са съществена част от цялостното обслужване, затова всяко едно звено е максимално оптимизирано и функционира в пълен синхрон с останалите.


 

     • Ценности

Основен фактор за развитието на компанията е екипът от хора. Това, което отличава Биттел е, че използва индивидуален подход към всеки един служител в компанията. Човешкият ресурс е от особено значение за работния процес, но много по-важни са човешките отношения, изградени на принципа на екипност, взаимно уважение, толерантност и подкрепа.


Екипът на Биттел - Централен офис

Хората, които работят за Биттел, са отговорни, лоялни и почтени, притежават увереност в своите компетенции, енергия и мотивация, за да постигнат целите и мисията на компанията. Защото успехът не се измерва само по оборот и печалба, но също и по стабилността на изградените взаимоотношения със служителите и контрагентите. Коректното и уважително отношение от страна на ръководния екип към всеки един служител е резултат от взаимното изграждане на доверие, предоставяне свобода на действия и отговорно изпълнение на работните задължения.


 

Ядрото на Биттел извън работно време

Тиймбилдинг на Биттел в МакедонияЕжегодните тиймбилдинги, които Биттел организира за своите служители, допринасят до голяма степен за сплотяването на екипа и подобряването на комуникацията между хората в компанията. Снимката, която виждате, е от тиймбилдинга ни в Охрид (Македония) през 2018 г.


 

Екстремните приключения сплотяват екипа

Мероприятията, които се провеждат на различни места, допринасят за по-добрата организация на работния процес, защото служителите са спокойни, активни и мотивирани. Отношението на Биттел към всеки един човек от компанията е изпълнено с грижа, доверие и уважение, защото добрият екип е ядрото на всяка просперираща компания, каквато е Биттел.


 

Семейни активности и занимания

Спортен празник на BittelБиттел се грижи не само за служителите си, но и за техните семейства, като организира мероприятия за децата и за тях. Събитията са израз на доверие и уважение и сплотяват не само членовете на всяко семейство, но и спомагат за взаимното опознаването на всички участници (Спортен празник с.Оризари, юни 2017г).


 

Незабравими Коледни празници заедно

Коледните партита, които Биттел организира за служителите, са неповторими и изпълнени с позитивни и весели емоции.


 

Споделени емоции с известни български изпълнители

Съпреживяването и споделянето на този празник обединява екипа на компанията и го превръща в голямото семейство на Биттел.


 

Либерален процес на вземане на решения

Мнението на всеки един служител е високо ценено при вземане на решения. Методи като „брейнсторминг“ (мозъчна буря) и колективни беседи се използват ежедневно от служителите. По този начин компанията анализира възможните алтернативи и стига до оптималното колективно решение. Обратната връзка на служителите е от решаващо значение за цялостното развитие на компанията. Затова всеки от тях е свободен да даде идеи и препоръки за подобряване на средата и работния процес.


 

     • Среда

Работната среда в Биттел е аранжирана съобразно съвременните тенденции в интериорния дизайн и принципите за сплотеност и екипност на служителите.


Творческа работна атмосфера

Всеки човек разполага с достатъчно просторен личен кът, оборудван с голямо бюро и удобен офис стол. Добрата работна среда внася спокойствие и креативност в работния процес.


 

Равенство и единство

Отборната игра се насърчава при всяка възможност. Всеки тиймбилдинг бива специално плануван, с цел да сплоти и насърчи екипът на Биттел.


 

Сътрудничество и обща визия

Членовете на екипа си съдействат при изпълнение на дадена дейност. Служителите на Биттел участват заедно в различните процеси, насочени към постигане на целите и развитието на компанията.


 

Толерантност и уважение към членовете на екипа

Основни принципи при обсъждане на дадено предложение или решение са толерантността и уважението към членовете на екипа. Всеки един служител има право да представи свое предложение, решение, мнение и да бъде изслушан с необходимото търпение и уважение. Различните идеи и решения не се осъждат или критикуват, а се разглеждат като различна, абстрактна гледна точка. Решенията се вземат по целесъобразност и съвпадение с целите на Биттел.


 

Компетентност

Всеки един служител в компанията притежава необходимата квалификация и компетентност в областта на неговата сфера на дейност. Това създава уверено, професионално и отговорно отношение към служебните задължения.


 

Мотивация и стремеж

Мотивацията е движещата сила към постигане целите на компанията. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Мотивацията стимулира всеки един служител в неговите усилия към постигането на желаните цели. Екипът на Биттел се стреми към изграждане и усъвършенстване на индивидуален устойчив бизнес модел, който да се развива в дългосрочен план. Компанията насърчава новите възможности и иновативните подходи.


 

Активност и креативност

Експертните познания в различни области на всеки един от членовете на екипа се използват за реализиране на креативни цели и идеи. Активността на членовете на екипа е резултат от личната мотивация и отговорност.


 

Гъвкавост и адекватност

Динамичната пазарна среда изисква бърза адаптивност към промените. Всеки служител от екипа на Биттел разполага със свободата и отговорността да предприеме необходимите адекватни промени или действия при настъпване на различни обстоятелства или екстремни условия. Действията на служителите отговарят на мисията и целите на компанията.


 

Отговорност

Биттел е компания, която прилага съвременни методи при управлението на хора. Всеки служител разполага с право на свобода на действия, която се простира според функциите и задълженията му. Но с правото възниква и отговорността, която всеки носи – както за грешките, така и за успехите.


 

Информация и обратна връзка

Служителите имат достъп до информация, касаеща компанията, като я съхраняват и използват единствено и само за постигане на целите ѝ. Добрата комуникация и обратната връзка между различните нива и звена подпомагат ефективността на целия екип.


 

Клиенти и партньори

Един от качествените измерители на успеха и просперитета на компанията са изградените стабилните отношения с клиенти и партньори.


 

 1. Alcatel
 2. BroadLink
 3. Dewalt
 4. Mitsubishi Heavy
 5. Samsung
 6. Xiaomi
 7. Motorola
 8. Senator
 9. Yuneec
 10. AUX
 11. Fibaro
 12. Carmen
 13. Cobra
 14. Daikin
 15. General
 16. Gree
 17. Toshiba
 18. Nippon
 19. Farfisa
 20. Fujitsu
 21. Gigaset
 22. Mitsubishi
 23. Panasonic
 24. Uniden
Онлайн решаване на спорове
© 2003-2019 - Bittel Всички права запазени.
Дизайн и програмиране: StudioX